Hva er en gynekolo?

Hva er en gynekolog

En gynekolog er en lege som er spesialutdannet innenfor kvinnehelse. Gynekologen har universitetsutdannelse med grunnutdanning i medisin, og videreutdannelse i faget gynekologi.

De aller fleste kvinner har behov for å gå til gynekolog en eller flere ganger i livet. Man bør gå til rutinemessige undersøkelser for å utelukke celleforandringer eller andre forandringer i underlivet som kan gi plager.

Fastlege eller spesialistutdannet gynekolog

Du kan få gjort den gynekologiske undersøkelsen hos fastlegen din. Dersom du ikke ønsker å bruke fastlegen, eller dersom fastlegen ser at du trenger en spesialutdannet gynekolog, vil du kunne få en henvisning til en gynekolog som kan hjelpe deg. Du kan også bestille time hos en selv. Om du bestiller time hos en gynekolog uten henvisning, må du ofte betale noe mer enn om du har henvisning fra for eksempel fastlege. Prisene varierer alt ettersom hva som må gjøres av undersøkelser og behandling, og om hvorvidt gynekologen har støtte fra staten eller kommunen eller ikke.

Hvordan jobber gynekologer

Når du kommer til gynekologen for første gang, vil hun eller han gå igjennom din sykehistorie for å få mest mulig informasjon om din helsetilstand. Det er viktig at du opplyser om du har hatt plager med for eksempel sykdom tidligere. Gynekologen vil forhøre seg om eventuelle forandringer i din menstruasjonssyklus, familie historikk (med tanke på om du er genetisk utsatt for kreft eller andre sykdommer), seksuell status og annet som kan ha noe å si for din kvinnehelse.

Hos gynekologen sitter du i en spesiallaget stol, som er utformet slik at gynekologen skal komme best mulig til for å undersøke deg. Undersøkelsen starter som regel med at gynekologen fører en eller to fingre inn i skjeden og samtidig legger en hånd nederst på magen din. Dette er for å kjenne etter om livmorhalsen og livmortappen er i normal forfatning. Videre vil hun eller han sette inn et instrument som heter spekulum, dette er med på å åpne livmorhalsen slik at gynekologen kan få undersøkt denne på en god og oversiktlig måte.

Ultralyd og celleprøve

De fleste gangene du er hos en gynekolog tas det også undersøkelse med innvendig ultralyd. Dette gjøres ved at en stav føres inn i skjeden, og gynekologen kan se på eggstokker, eggledere og livmor.

Celleprøve tas ofte sammen med rutineundersøkelsen. Da bruker gynekologen en liten kost, og skraper av litt vev med denne. Dette er en undersøkelse som ikke gjør vondt, men det kan føles litt ubehagelig for noen. Det er som regel fort gjort, og gir stort sett ikke noen plager i ettertid. Noen kan få lette blødninger etter undersøkelsen. Dette er noe som stort sett gir seg i løpet av noen få dager.

Graviditet og kjønnssykdommer

Du trenger ikke en gynekolog dersom du skal teste deg for graviditet eller kjønnssykdommer. Ofte kan du ta slike tester selv, eller du kan få tatt dem hos fastlegen din. Dersom det er mistanke om sykdom i underlivet eller du trenger å få gjort andre undersøkelser, er det oftest aktuelt å gå til en gynekolog. Gynekologen har spesialutdanning innenfor kvinnehelse, og vil på en trygg og god måte undersøke og behandle deg på en respektfull måte.

Dersom du av en eller annen grunn skulle ønske det, kan en sykepleier være til stede under behandlingen eller undersøkelsen. Dette gir for noen en ekstra trygghet, særlig dersom man ikke er vant til å gå til gynekolog og er usikker på hvordan det foregår. Sykepleieren kan være til stede for å betrygge deg, eller bare for å være der mens du undersøkes.

Egenandel ved graviditet

Dersom du er gravid, skal du ikke betale noen egenandel hos gynekolog eller lege i forbindelse med svangerskapet. I andre tilfeller betaler du en egenandel som er fastsatt av staten, eller av den enkelte klinikken.